Oftalmologjia

Oftalmologjia

Në botë ekziston një kërkesë serioze për operacione lazer. Në vend të praktikave tradicionale siç janë syzet dhe lentet e kontaktit për çrregullime të refraksionit, mund të rekomandohen këto alternativa dhe këto operacione me lazer po zbatohen me sukses në Turqi.

Femto LASIK:

Është trajtimi i miopisë, hipermetropisë dhe astigmatizmit me lazer femtosekond dhe lazer excimer. Me lazerin femtosekond krijohet një hapësirë ​​e vogël në sipërfaqen e sipërme të kornesë. Me lazer excimer, kornea riformësohet në mënyrë që drita të reflektohet në mënyrë korrekte. Gjatë aplikimit, prerjet manuale nuk përdoren, kështu që rikuperimi është më i shpejtë.

i-LASIK:

Lazeri Excimer përdoret për të riformuar kornenë dhe për të korrigjuar defektet e kornesë. Kur aplikohet trajtimi standard LASIK në astigmatizëm të avancuar dhe aberacione të kornesë, kualiteti i shikimit mund të dobësohet pas aplikimit. Sidoqoftë, falë trajtimit i-LASIK me teknologjinë wavefront, këto probleme mund të trajtohen.

LASIK/PRK/LASEK:

Në metodat lazer të përdorura në trajtimin e defekteve të syve, si miopia, hipermetropia dhe astigmatizmi, indet nuk hiqen nga brendia e syrit dhe kornea riformësohet duke u djegur me ablacion.

LASIK: Në metodën LASIK, krijohet një hapje e vogël në sipërfaqen e sipërme të kornesë dhe shikimi korrigjohet me një lazer eksimer.

PRK: PRK mund të përdoret në rastet kur pacienti ka defekte në sy, por trashësia e kornesë nuk është e mjaftueshme për trajtimin LASIK. Sipërfaqja e sipërme e kornesë palohet dhe një lazer eksimer aplikohet në sipërfaqen e brendshme. Në korne vendoset një lente kontakti mbrojtëse.

LASEK: Ngjashëm me trajtimin PRK, në këtë teknikë, sipërfaqja e sipërme e kornesë ngrihet me alkool të holluar dhe aplikohet lazer.

EPI-LASIK: Si alternativë për PRK dhe LASEK, për të ngritur sipërfaqen e sipërme të kornesë përdoret pajisja epikeratome.

ReLEX Smile:

Me këtë metodë, është e mundur të trajtohet miopia dhe astigmatizmi pa prerje. Në këtë teknikë, nuk ka nevojë që kornea të paloset. Përdoret vetëm një lazer femtosekondë dhe është jashtëzakonisht praktik dhe i lehtë.

Katarakta & Lenset Multifocal/Trifocal:

Trajtimi i kataraktit kryhet me rrugë kirurgjikale. Me teknikat më të fundit, operacionet e kataraktit mund të kryhen pa gjilpëra dhe anestezi të përgjithshme. Një nga metodat më të preferuara kirurgjikale është emulsifikimi i thjerrëzës së brendshme të syrit - lensit nga një pajisje ultrasonografike dhe aspirimi i lensit nga syri. Një thjerrëz artificiale, me strukturë të butë, vendoset brenda syrit. Prerja është shumë e vogël. Kohët e fundit, lazerët femtosekondë mund të përdoren si një teknikë shtesë. Emri i kësaj metode është operacioni i kataraktit me lazer.

Përzgjedhja e saktë e thjerrëzave artificiale që do të përdoren është shumë e rëndësishme. Ekzistojnë 3 lloje të lenteve artificiale: Monofokale, Multifokale, Trifokale.

Pacientët me miopi dhe hipermetropi, me thjerrëzat multifokale / trifokale lehtë mund të shohin distanca të afërta dhe të largëta. Përveç kësaj, nëse pacienti ka edhe kataraktë, është e mundur të trajtohen si çrregullimet e syve ashtu edhe kataraktet me të njëjtën procedurë.

Kirurgjia refraktive

Është një proçes që përfshin kontrolle të detajuara të syrit dhe që realizohet për korrigjimin e defekteve refraktive si miopia, hipermetropia dhe astigmatizmi.

Së pari, përkundër mendimit të përgjithshëm, intervenimi i syrit me lazer nuk është diçka e re. Ky lloj trajtimi ka qenë i suksesshëm që prej vitit 1980.

Për intervenimin e syrit me lazer aplikohen 13 lloj metodash operative dhe teknologji lazer e fjalës së fundit, të cilat njihen edhe si “vizatimi i syrit”.

Ekzaminimi me lazer i syrit është një proҫes i detajuar, i cili zgjat rreth 1 orë e gjysëm.

Falë metodave të personalizuara, synohet që pas korrigjimit të syrit me lazer, pacienti të ketë shikim optimal.

Për cilat struktura të syrit është i përshtatshëm korrigjimi i syrit me lazer?

 • Për shkak të ekzaminimeve paraprake, vetëm personat që i përmbushin kriteret më poshtë, mund të trajtojnë defektet e syrit me lazer:
 • Personat mbi moshën 18 vjeç
 • Personat me trashësi të përshtatshme të kornesë
 • Personat me miopi deri -10 dioptri
 • Personat me astigmatizëm deri 6 dioptri
 • Personat me hiperopi deri +4 dioptri
 • Ata që nuk kanë sëmundje sistematike si diabeti ose reumatizma
 • Ata që nuk kanë sëmundje të tjera të syrit (sëmundje të kornesë, tensioni i syrit, etj.)
 • Femrat shtatzënë ose gjatë periudhës së ushqyerjes me gji

goz

Elemente për t’u marrë në konisderatë para intervenimit të syrit me lazer

 • Përzgjedhja e trajtimit me lazer në përshtatje me strukturën e syrit të pacientit
 • Shumëllojshmëria e pajisjeve; përshtatshmëria me pajisjet teknologjike
 • Eksperienca dhe ekspertiza e oftalmologut në intervenime të syrit me lazer
 • Eksperienca e doktorit dhe shkalla e suksesit
 • Intervenimi i syrit me lazer dhe proçeset e ekzaminimit duhet tё kenё përfunduar.
 • Ekzaminime të detajuara dhe analiza tё të dhënave të gjeneruara posaçërisht për intervenimin e syrit me lazer.
 • Materialet e konsumit të përdorura gjatë intervenimit të syrit me lazer janë një përdorimshe dhe hidhen në mbeturina pas përfundimit.
 • Përdorimi i produkteve sterile të hapura apostafat për çdo pacient.

Na kontaktoni

Dëshironi të merrni informacione të hollësishme?

A doni të merrni informacione të hollësishme në lidhje me shërbimet tona ose të bëni ndonjë pyetje që mund të keni?

Telefononi Tani