Qendra e Rehabilitimit të Varësivë

Qendra e Rehabilitimit të Varësivë

Në klinikën ambulatore të qendrës së rehabilitimit të varësivë; Trajtohen varësitë e sjelljes si alkooli, varësia nga substancat, varësia nga bixhozi dhe varësia nga ushqimi.

Së pari, vlerësohet pacienti që kërkon ndihmën e specializuar. Pas këtij vlerësimi, hartohet një plan i veçantë trajtimi për pacientin dhe familjen e tij.

Shërbimet ambulatore përbëhen nga doktorë të reparteve të psikiatrisë, psikologjisë, neurologjisë dhe sëmundjeve të brendshme.

Mjekët, psikologët, punonjësit socialë dhe infermierët që punojnë në qendrat e varёsisё në të gjithë vendin kanë bashkëpunim multidisiplinar ndёrmjet tyre.

Na kontaktoni

Dëshironi të merrni informacione të hollësishme?

A doni të merrni informacione të hollësishme në lidhje me shërbimet tona ose të bëni ndonjë pyetje që mund të keni?

Telefononi Tani