Rreth nesh

Sektori i shëndetësisë kohët e fundit ka filluar të ridizanjohet, por me pandeminë që po përjetojmë, kjo nevojë është përshpejtuar; Edhe ne duam të jemi pjesë e lojës për ata që duan të mbrojnë shëndetin e tyre, pacientët, spitalet dhe kompanitë e sigurimeve, lidhur me përshtatjen me normalitetin e ri në ridizajnimin dhe ndërtimin e sektorit.

Sektori i shëndetësisë po ridizanjohet në të gjithë botën si rezultat i plakjes së popullatës, përhapjes së sëmundjeve kronike, rritjes së tregjeve në zhvillim dhe ndryshimit të modeleve të rimbursimit.

Në këtë drejtim, ne prodhojmë zgjidhje në procesin e zotërimit të inovavionit digjital për Institucionet e kujdesit shëndetësor, që premton mundësi dhe rrezik.

Turizmi mjekësor midis shteteve po shndërrohet që nga transplantimi i flokëve deri në nevojën për një shtrat të kujdesit intensiv me ventilator. Telemjekësia, e cila për një kohë të gjatë ka qenë një projekt i ëndërruar në dhomat e mbledhjeve të freskëta, është bërë një domosdoshmëri, veçanërisht për pacientët kronikë dhe personat mbi 65 vjeç.

Ne si we health, për të përmirësuar cilësinë e trajtimit, përdorim potencialet që ofrojnë shkencat analitike dhe teknologjitë.

Në këtë mënyrë, ne mbështesim Institucionet e kujdesit shëndetësor që të qëndrojnë konkurruese dhe të arrijnë rezultate sa më të mira për pacientët e tyre.

Ne sigurojmë që kompanitë e sigurimeve të ofrojnë shërbimin më efektiv me përfitimin më të lartë margjinal dhe me koston më të ulët në mënyrë që të optimizojnë buxhetet e tyre, të cilat ata tashmë i mbajnë në një ekuilibër delikat.

Na kontaktoni

Dëshironi të merrni informacione të hollësishme?

A doni të merrni informacione të hollësishme në lidhje me shërbimet tona ose të bëni ndonjë pyetje që mund të keni?

Telefononi Tani